Girard's® Champagne 60 Calorie Vinaigrette 12 Fl. Oz. Bottle

Champagne, 60 Calorie Vinaigrette, Bottle